Společnost Wimmer Transportdienst, spol. s r.o.  Praha

Firma byla založena v roce 1993 jako 100% dceřinná společnost firmy Wimmer Transportdienst GmbH za účelem zajištění přeprav v České republice.

Mateřská firma Wimmer Transportdienst GmbH byla založena roku 1925 jako rodinná firma v oblasti dopravních služeb. Po skončení války v roce 1945 začala spolupráce s regionálními chemickými podniky. V roce 1968 byla nasazena první vozidla pro přepravy sypkých substrátů (SILO) a po třech letech se přidaly první přepravy technických plynů.

Dnes se činnost mateřské firmy koncentruje především na silniční/ i kombinovanou nákladní přepravu technických plynů třídy 2 ADR v mezinárodní oblasti a na vnitrostátní přepravy nákladů, včetně zajištění jejich nakládky a vykládky. V oblasti technických plynů je firma činná zejména pro zákazníka Linde Gas AG.

Po změně politického a společenského zřízení v zemích střední a východní Evropy byla firma Wimmer oslovena právě společností Linde Gas  s požadavkem na zajištění přeprav jejich produktů v České republice, na Slovensku a v Maďarsku, kde byly založeny za tímto účelem dceřinné společnosti Wimmer Transportdienst spol. s r.o. v Praze a Wimmer Transportdienst Kft v Répcelaku.

Od roku 1993 je mateřská společnost certifikována dle ISO 9001 a česká pobočka má zaveden systém jakosti ISO od roku 1996.

Od roku 2000 společnost Wimmer Transportdienst GmbH, včetně svých poboček v ČR a Maďarsku, vstoupila do společného podniku (joint-venture) s firmou HOYER - Internationale Fachspedition GmbH  Hamburg. Od roku 2007 činí podíl  HOYER Group 100% a jsme tedy plně dceřinou společností tohoto rodinného koncernu.

Od roku 2013 je maďarská společnost plně začleněna do Hoyer Hungary. Německá a česká společnost Wimmer se plně podílí na přepravách a výkonech v rámci divize Gaslog koncernu Hoyer Group.
 

IMPRESSUM  

 

full screen background image